Over mij

imker met bijen
imker met bijen

In 2014 heb ik een opleiding tot imker gedaan bij de Amsterdamse afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Sindsdien houd ik bijen onder de rook van Amsterdam. Mijn insteek is om de bijen op een zo natuurlijk mogelijke manier hun eigen gang te laten gaan. Voor mij houdt dit onder andere in dat ik geen bestrijdingsmiddelen gebruik, geen koninginnen fok en geen kunstraat gebruik. Ook probeer ik mijn volken te laten overwinteren op hun eigen honing, door minimaal te oogsten. Helaas kan ik mijn bijen niet laten zwermen in verband met overlast.

Als imker ben je nooit uitgeleerd. Elke imker heeft een eigen visie en houdt er zijn eigen methodes op na. Ik denk dat het goed is om kennis te delen en informatie uit te wisselen omdat dit tot nieuwe inzichten kan leiden. Ik hoop dat mijn website bijdraagt aan discussie en sta open voor ieders visie, omdat ik van mening ben dat iedere imker het beste voorheeft met zijn bijenvolken. 

Ik ben opgegroeid in de stad. Ook in de stad is er zeker natuur, maar je moet er wel oog voor hebben. Sinds ik bijen houd, let ik meer op de natuur om me heen. Wat bloeit op welk moment, hoe gaan we om met onze groenvoorziening, wat doet het weer en wat voor impact heeft het klimaat op onze leefomgeving? Dit zijn vragen die me meer bezighouden sinds ik imker ben.

Honingbijen leven samen als één gemeenschap, één macro-organisme waarbij elke individuele bij zich voor the greater good, het bijenvolk, inzet. De bijen werken samen, communiceren met elkaar, hebben een taakverdeling en maken plannen en beslissingen om te kunnen overleven. Dit maakt hen zulke fascinerende wezens om te observeren. Om bijen beter te kunnen begrijpen, moet het gehele bijenvolk eigenlijk als één levend organisme beschouwd worden, dit macro-organisme wordt van oudsher imme genoemd. De imme bestaat uit een koningin, werksters, darren en broed, waarbij het raat gezien kan worden als het lichaam van de imme.

Bijen zijn wilde dieren die niet gedomesticeerd zijn. Je kunt als imker de bijen sturen, maar uiteindelijk beslissen de bijen zelf wat ze doen en op welk moment. Mijn voornaamste taak als imker is dat ik mijn volken faciliteer door ze een onderkomen te bieden: de bijenkast. Daarnaast heb ik als stadsimker de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het volk gaat zwermen, door in te grijpen als het volk zwermgedrag vertoont.

Imkeren is voor mij een zeer rustgevende hobby die ook nog eens super interessant is en maatschappelijk relevant. Hoe meer we van de bijen leren, des te meer we de natuur zullen appreciëren en er hopelijk beter mee om zullen gaan met het oog op de toekomst.

Die enkele bijensteek die ik af en toe oploop houdt het spannend!

imker; controle; bijenkast; bijenkasten; veld; landschap; bloemen; zonsondergang; zomer
imker; controle; bijenkast; bijenkasten; veld; landschap; bloemen; zonsondergang; zomer

Ik ben opgegroeid in de stad. Ook in de stad is er zeker natuur, maar je moet er wel oog voor hebben. Sinds ik bijen houd, let ik meer op de natuur om me heen. Wat bloeit op welk moment, hoe gaan we om met onze groenvoorziening, wat doet het weer en wat voor impact heeft het klimaat op onze leefomgeving? Dit zijn vragen die me meer bezighouden sinds ik imker ben.

Honingbijen leven samen als één gemeenschap, één macro-organisme waarbij elke individuele bij zich voor the greater good, het bijenvolk, inzet. De bijen werken samen, communiceren met elkaar, hebben een taakverdeling en maken plannen en beslissingen om te kunnen overleven. Dit maakt hen zulke fascinerende wezens om te observeren. Om bijen beter te kunnen begrijpen, moet het gehele bijenvolk eigenlijk als één levend organisme beschouwd worden, dit macro-organisme wordt van oudsher imme genoemd. De imme bestaat uit een koningin, werksters, darren en broed, waarbij het raat gezien kan worden als het lichaam van de imme.

Bijen zijn wilde dieren die niet gedomesticeerd zijn. Je kunt als imker de bijen sturen, maar uiteindelijk beslissen de bijen zelf wat ze doen en op welk moment. Mijn voornaamste taak als imker is dat ik mijn volken faciliteer door ze een onderkomen te bieden: de bijenkast. Daarnaast heb ik als stadsimker de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het volk gaat zwermen, door in te grijpen als het volk zwermgedrag vertoont.

Imkeren is voor mij een zeer rustgevende hobby die ook nog eens super interessant is en maatschappelijk relevant. Hoe meer we van de bijen leren, des te meer we de natuur zullen appreciëren en er hopelijk beter mee om zullen gaan met het oog op de toekomst.

Die enkele bijensteek die ik af en toe oploop houdt het spannend!

Blijf op de hoogte van de laatste blogposts, de mooiste foto’s en andere ontwikkelingen!

Dankjewel

Je bent aangemeld.

Ter bevestiging ontvang je een email.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van de laatste blogposts, de mooiste foto’s en andere ontwikkelingen!

Je bent aangemeld!

Ter bevestiging ontvang je een email.